จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การเดินทางมา จังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัด เบญจบูรพาสุวรรณภูมิการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดปราจีนบุรี 
        1. รถยนต์ ใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง คือ
            1.1 กรุงเทพฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่าน อ. องครักษ์ จ.นครนายก
เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กม.
หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม ระยะทาง 136 กม.
            1.2 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน
จ. นครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กม.
            1.3 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่าน จ. ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง
หมายเลข 319 ผ่านอ.ศรีมหาโพธิ์  ระยะทาง 158 กม.

        2. รถโดยสารประจำทาง 
        มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) ทุกวันวันละ หลายเที่ยว มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ คือ
            2.1 เส้นทางกรุงเทพฯ -หินกอง-นครนายก-ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง (กรุงเทพฯ -
นครนายก-ปราจีนบุรี) เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น.
รถโดยสารธรรมดา (กรุงเทพฯ -นครนายก-ปราจีนบุรี)เที่ยวแรกเวลา 04.45 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที
เที่ยวสุดท้าย 19.30 น. ติคต่อ สอบถามรายละเอียดได้สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 272-5160, (รถธรรมดา)
และโทร. 272-5299 (รถปรับอากาศ)

ตารางการเดินรถทัวร์

ตารางการเดินรถตู้ปรับอากาศ  สายบ้านสร้าง    สายองครักษ์

        3. รถไฟ
        ขบวนรถไฟโดยสารกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรีออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน
ติดต่อสอบถามที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020
        ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ
                อำเภอบ้านสร้าง 20 กม. อำเภอศรีมหาโพธิ 21 กม.
                อำเภอกบินทร์บุรี 60 กม. อำเภอศรีมโหสถ 20 กม.
                อำเภอประจันตคาม 30 กม. อำเภอนาดี 78 กม.
        ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
                นครนายก 29 กม. ฉะเชิงเทรา 76 กม.
                สระแก้ว 98 กม. ระยอง 186 กม.
                นครราชสีมา 194 กม. จันทบุรี 245 กม.

ตารางการเดินรถไฟ
การเดินทางภายในอำเภอเมือง
        มีรถโดยสารประจำทาง สายรอบเมือง - ศูนย์ราชการใหม่ อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 7 บาท

...............................................

การเดินทางมา จังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัด เบญจบูรพาสุวรรณภูมิการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดปราจีนบุรี 
        1. รถยนต์ ใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง คือ
            1.1 กรุงเทพฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่าน อ. องครักษ์ จ.นครนายก
เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กม.
หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม ระยะทาง 136 กม.
            1.2 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน
จ. นครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กม.
            1.3 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่าน จ. ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง
หมายเลข 319 ผ่านอ.ศรีมหาโพธิ์  ระยะทาง 158 กม.

        2. รถโดยสารประจำทาง 
        มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) ทุกวันวันละ หลายเที่ยว มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ คือ
            2.1 เส้นทางกรุงเทพฯ -หินกอง-นครนายก-ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง (กรุงเทพฯ -
นครนายก-ปราจีนบุรี) เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น.
รถโดยสารธรรมดา (กรุงเทพฯ -นครนายก-ปราจีนบุรี)เที่ยวแรกเวลา 04.45 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที
เที่ยวสุดท้าย 19.30 น. ติคต่อ สอบถามรายละเอียดได้สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 272-5160, (รถธรรมดา)
และโทร. 272-5299 (รถปรับอากาศ)

ตารางการเดินรถทัวร์

ตารางการเดินรถตู้ปรับอากาศ  สายบ้านสร้าง    สายองครักษ์

        3. รถไฟ
        ขบวนรถไฟโดยสารกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรีออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน
ติดต่อสอบถามที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020
        ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ
                อำเภอบ้านสร้าง 20 กม. อำเภอศรีมหาโพธิ 21 กม.
                อำเภอกบินทร์บุรี 60 กม. อำเภอศรีมโหสถ 20 กม.
                อำเภอประจันตคาม 30 กม. อำเภอนาดี 78 กม.
        ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
                นครนายก 29 กม. ฉะเชิงเทรา 76 กม.
                สระแก้ว 98 กม. ระยอง 186 กม.
                นครราชสีมา 194 กม. จันทบุรี 245 กม.

ตารางการเดินรถไฟ
การเดินทางภายในอำเภอเมือง 
        มีรถโดยสารประจำทาง สายรอบเมือง - ศูนย์ราชการใหม่ อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 7 บาท

...............................................

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม           
      อยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าอุทยาน
         แห่งชาติ ขญ 10 เพียง 500 เมตร การเดินทาง
         จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสายปราจีน -
         ประจันตคาม (ทางหลวงหมายเลข 3452)
         ระยะทางประมาณ 16 กม.จากนั้นเลี้ยวขวาไปตาม
         ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงสี่แยกประจันตคาม
         เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. ระยะทาง 16 กม.
         และเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตรจะถึงบริเวณ
         น้ำตกตะคร้อ อัตราค่าเข้าชมน้ำตกคนละ 10 บาท
น้ำตกสลัดได


   เป็นน้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 2-3 เมตร กว้างประมาณ
  30-40 เมตร น้ำจะไหลลงสู่แอ่งด้านล่างลัดเลาะไปตามแนว
  ลานหินปูลาดไปเป็นทางยาว รอบข้างจะเขียวขจีไปด้วยต้นไม้
  ต่าง ๆ การเดินทาง เดินทางเท้าต่อจากน้ำตกตะคร้อ
  โดยข้ามแพไปอีกฟากหนึ่ง และเดินเท้าผ่านทุ่งหญ้าที่มีขนาด
  สูงระดับเอวระยะประมาณ 500 เมตร เดินเลาะเลียบต้นไม้มา
  จะพบลานหินขนาดใหญ่มีสายน้ำไหลผ่านตรงกลางสองข้างทาง
  เป็นโขดหินรูปร่างแปลก ๆตรงกลางมีพระพุทธรูปสีเหลือง
  อร่ามประดิษฐานอยู่

       
         


สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอนาดี

 

 

 

  

       
    ตั้งอยู่ทีตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304
     สายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 32 กม.
    ถีงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน มีเนื้อที่ครอบคลุมตำบลบุพราหมณ์
    ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี, อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว
    อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอปะคำ
    จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.กม. หรือ 1,400,000 ไร่
    ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524
    ภายในอุทยานฯมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ ป่าลาน และสวนพักผ่อน

          ป่าลาน 
     เป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ลาน
     เป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มที่หายาก ออกดอกเมื่อต้นมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
     ฤดูออกดอกราวเดือนเมษายน-มิถุนายน ดอกมีสีเหลืองสดสวยงามมาก
     เมื่ออกดอกแล้วต้นลานนั้นจะตายไปฤดูที่ต้นลานออกดอกบริเวณ
     ป่าลานจะมีทิวทัศน์สวยงามมาก

         สวนพักผ่อน
     อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่
     ประกอบด้วยต้นลานและพันธุ์ไม้นานาชนิด ภายในร่มรื่น
     มีซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อน กลางสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่
     อ่างเก็บน้ำทับลาน อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 1 กม.
     เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบาย

         น้ำตกเหวนกกก 
     อยู่ห่างจากบ้านทับลานประมาณ 7 กม. เดินเท้าอีกประมาณ 1 กม.
     จึงจะถึงน้ำตก เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น
     อุทยานแห่งชาติทับลานยังไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว
     หากต้องการพักแรมจะต้องนำเต๊นท์ไปเอง

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
      อุทยานแห่งชาติทับลาน ตู้ปณ. 37 ปท.อำเภอกบินทร์บุรี
      จังหวัดปราจีนบุรี 25116 หรือที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
      บางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. 561-4292 ต่อ 724-5, 579-5734,
      579-7223

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี


                     อุทยานนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
    ในพ.ศ. 2539 ภายในจัดเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ
    เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นแหล่ง
    ดูนกเป็ดน้ำ ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี
           
  

 

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ


อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์


           ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรง อยู่ห่างจากที่ว่าการ
    อำเภอศรีมหาโพธิไปทางบ้านโคกขวาง
    ประมาณ 15 กม. โดยอยู่เยื้องทางเข้า
    หลุมเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ
    ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    ทรงจารึกไว้คราวเสด็จประพาสปราจีนบุรี   
    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2457
    บนแผ่นศิลาแลงซึ่งเป็นซากฐานอาคาร
    สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13

 

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอ  

           
          
วัดต้นศรีมหาโพธิ์

          ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จากตัวเมือง
     ใช้เส้นทางสายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม
     ทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทางประมาณ 32 กม.
     แยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1 กม.ก็จะถึงวัดนี้
     ภายในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร
     ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ 20 เมตร ตามตำนาน
     เชื่อว่าเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยา
     มาปลูกเป็นต้นแรกในประเทศไทย อายุประมาณ 2000 ปี
     พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์เจ้าครองเมืองศรีมโหสถ
     ในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้ส่ง
     คณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับ
     เมื่อคราวตรัสรู้  จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตรประเทศ
     อินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์
     ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี
     ในวันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์